Notice Release

SUPPORT  सेवाकालागि

COVID 19 महामारीबाट मुक्त रहनहामि सबैले आआफ्नो तर्फबाट योगदान

Read More

इन्टरनेटका तारहरु काटिएको गुनासोका सम्बन्धमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा सूचना

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन

Read More

13% TSC charge on internet subscription revoked

Government has revoked the TSC charge.

Read More

Services unavailable in some areas due to masssive fire break

Service restoration is in process.

Read More
Top