Notice Release

Internet Masta Jivan Swastha

Subisu presents New Year 2078 offer “Internet Masta Jivan Swastha” to its New and Existing customers

Read More

Process to solve Boot issue of Clear TV

Process to solve Boot issue of Clear TV

Read More

ClearTV set up box issue during system up-gradation

ClearTV set up box issue during system up-gradation

Read More

Contact numbers in Operation Notice

Contact numbers in Operation Notice

Read More

System Upgradation Notice!!!

System Upgradation Notice!!!

Read More

SUBISU 20th ANNIVERSARY

SUBISU 20th ANNIVERSARY

Read More

Introducing SUBISU 5GHz Plus Dual Band Router

Customer can experience better Internet Service with 5GHz Plus Dual Band Router

Read More

Channel details (Available Channels)

Channels available on Clear TV after Clean Feed policy

Read More

Clean Feed

Clean Feed effective from 7th Kartik

Read More

Notice of Service Upgradation Completion

Notice of Service Upgradation Completion

Read More

Notice of Service Upgradation

Notice of Service Upgradation

Read More

Internet Bandwidth Issues associated with TIKTOK has been resolved.

SUBISU resolves the Internet Bandwidth issues associated with TIKTOK in partnership with TIKTOK and AKAMAI.

Read More

Internet Bandwidth Issues To Be Resolved At The Earliest

Subisu is coordinating with Tiktok and Akamai to solve the issue with utmost priority to bring the experience of the best quality of service.

Read More

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क

Read More

REFER MA BONUS

SUBISU Referral Program For existing Customers

Read More

About some channel shut down information

About Some channel shut down information

Read More

Sales Counter Opening Details on Lockdown

Sales Counter Opening Details on Lockdown

Read More

SUPPORT  सेवाकालागि

COVID 19 महामारीबाट मुक्त रहनहामि सबैले आआफ्नो तर्फबाट योगदान

Read More

इन्टरनेटका तारहरु काटिएको गुनासोका सम्बन्धमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

Read More

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा सूचना

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन

Read More

13% TSC charge on internet subscription revoked

Government has revoked the TSC charge.

Read More

Services unavailable in some areas due to masssive fire break

Service restoration is in process.

Read More
Top